Hledáme nájemce restaurace na fotbalovém hřišti

FK Viktorie Velký Osek z.s. hledá nájemce části budovy fotbalových kabin na fotbalovém hřišti ve Velkém Oseku ( jiná stavba bez č. ev./bez č.p. na pozemku st. p. č. 853 ).

Konkrétně: Prostory restaurace napravo od hlavní chodby budovy a k restauraci příslušícímu skladu umístěného nalevo hlavní chodby.

 1. Cíl záměru
  FK Viktorie má záměr pronajmout restauraci s cílem zajistit pohostinskou a restaurační činnost primárně v době fotbalových zápasů a tréninků fotbalových mužstev FK Viktorie a FŠ Velký Osek. Dále potom při ostatních sportovních či kulturních akcích konaných na fotbalovém hřišti. Nájemce má samozřejmě možnost rozšířit provozní hodiny mimo výše zmíněné akce.
 2. Informace pro zájemce

· Zájemci mohou kontaktovat předsedu oddílu pana Vlastimila Hovorku na tel. Čísle 731 561 501 nebo mailem na adresu vlastimilhovorka@gmail.com

· Délka trvání pronájmu – od – dle dohody do 31.12.2022 s možností prodloužení až o další 2 roky v případě spokojenosti pronajímatele.

· Výše nájemného – nájemné je možné řešit dle jednoho ze dvou možných modelů:

· 4.000,- Kč – nájemce zajišťuje úklid jím pronajatých a využívaných prostor a dále pravidelný úklid i ostatních prostor hlavní budovy ( kabiny ). V dohodnutém rozsahu a termínu.

· 6.000,- Kč – nájemce zajišťuje úklid pouze jím pronajatých a využívaných prostor.

Částka nájemného nezahrnuje náklady za energie, které jsou kalkulovány pronajímateli zvlášť.

· Účtování nájemného může být přerušeno z důvodu nemožnosti vykonávání pohostinské činnosti na základě aktuálních hygienických opatření vlády ČR. Nebo z důvodu mimosezónního uzavření restaurace.

 1. Obsah nabídky
  Nabídka by měla obsahovat:
 • identifikaci zájemce o nájem, tj. jméno a příjmení nebo název společnosti (firma), místo trvalého pobytu nebo sídlo, identifikační číslo a daňové identifikační číslo, doručovací adresa (není-li shodná s místem trvalého pobytu či sídlem), případně e-mailovou adresu a telefonní kontakt
 • podnikatelský záměr ve formě popisu představy zájemce o provozu restaurace
 1. Další podmínky záměru
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo zrušit tento záměr bez jakékoliv náhrady a bez udání důvodu.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou z předložených nabídek bez udání důvodu.
 • Pronajímatel si vyhrazuje právo neinformovat individuálně zájemce o vyhodnocení jejich nabídek
  a o výběru nejvýhodnější nabídky.
 • Veškerá podání, úkony a nabídky na účast v řízení a při výběru nejvýhodnější nabídky dle tohoto záměru jsou realizovány na náklady zájemců.
 • Nájemce bude hradit veškeré nájemné a služby související s nájmem (vodné, stočné, elektřinu, topivo), revize a údržbu veškerého inventáře, zařízení a příslušenství včetně jeho obnovy, bude-li spotřebován nebo neschopen dalšího využívání, pokud nebude dohodnuto jinak.
 • Nájemce bude udržovat čistotu a pořádek ve společných prostorách a sociálních zařízeních
 • Výpovědní doba 2 měsíce bez udání důvodu, výpověď může podat kterákoliv ze smluvních stran.

Záměr zpracoval: Vlastimil Hovorka, předseda FK Viktorie Velký Osek z.s.

Záměr ověřil: Martin Koška, sekretář FK Viktorie Velký Osek z.s.

ve Velkém Oseku
24.3.2022

Záměr – pronájem restaurace na fotbalovém hřišti