Oznámení o konání valné hromady

Výbor zapsaného spolku Fotbalová škola Velký Osek svolává valnou hromadu spolku FŠ Velký Osek z.s., která se bude konat dne 15. 6. 2022 v 19:30 v hospodě na hřišti, na adrese Prokopa Holého, 281 51 Velký Osek.

Program:

  1. Zahájení a kontrola usnesení schopnosti valné hromady
  2. Schválení programu jednání valné hromady
  3. Zpráva o činnosti a hospodaření spolku za sezónu 2021/2022
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Představení kandidátů na člena výboru pro následující volební období
  6. Volba členů výkonného výboru
  7. Představení kandidátů na člena kontrolní komise pro následující volební období
  8. Volba členů kontrolní komise
  9. Usnesení, diskuse a závěr

Všichni členové spolku FŠ Velký Osek jsou srdečně zváni.
Připomínáme, že povinností člena spolku pro účast na valné hromadě je dosažení 18-ti let věku a zaplacení členského příspěvku.