Členské příspěvky pro rok 2024

Výkonný výbor Fotbalové školy Velký Osek na schůzi po diskusi svých členů o finanční situaci spolku s výhledem na rok 2024 a roky další řešil mimo jiné i členské příspěvky a jejich aktualizaci. Dle návrhu některých členů na aktualizaci členských příspěvků byla probírána částka navýšení příspěvků, na které se všichni členové shodli.

Výsledkem tohoto jednání bylo, že je členské příspěvky nutné navýšit především z těchto důvodů:

  • navýšení plateb za hráče/členy do Fotbalové asociace ČR,
  • navyšování cen energií (elektrika, voda, odpady),
  • navyšování cen pohonných hmot (platba za autobusy),
  • navyšování prodejních cen všech fotbalových pomůcek a vybavení.

Byl také proveden průzkum u okolních nejen fotbalových spolků, které disponují stejným, nebo podobným počtem členů, a bylo zjištěno, že v platbách členských příspěvků a jejich výši máme velké rezervy.

Bylo tedy rozhodnuto, že členské příspěvky se navýší tak, aby se alespoň minimálně pokryly náklady spojené s fungováním našeho spolku, ale aby byli finančně přijatelné. Členské příspěvky by měli být uhrazeny během první poloviny kalendářního roku.

Aktuální výše členského příspěvku: 800 Kč
Číslo účtu: 19-7149500267/0100
Do poznámky příkazu: Příjmení a jméno hráče